Valné zhromaždenie 2024

Vážení urbárnici,

Znova sa blíži termín, kedy máme za povinnosť zvolať naše Urbárske spoločenstvo a zhodnotiť doterajšiu činnosť, ale aj hospodárske výsledky za rok 2023. Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 22. júna 2024.

 

Pripomíname, že Výbor pracuje v zložení :Ing. Ivan Šaško – predseda, Pavol Sýkora a Pavol Lukáčik, podpredsedovia, ďalší členovia výboru sú Ján Gonda, Ing. Štefan Lukáči, Mária Gallasová, Milan Sirota, Ing. Jozef Pafčo, Ing. Jozef Jurinec. Dozorná rada pracuje v zložení: Ing. Anna Šefčíková, Mgr. Vlasta Jančeková, Bc. Eva Lucká.

 

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.