Valné zhromaždenie      
         
         
  Výbor spoločenstva   Predseda Ing. Ivan Šaško
         
    Podpredseda Pavol Sýkora
      Pavol Lukáčik
       
      Členovia Anna Bydžovská
        Ján Kopta
        Alojz Kováč
        Ing. Štefan Lukáči
        Ján Gonda
        Mária Gallasová
        Milan Sirota
         
  Dozorná rada   Predseda Ing. Anna Šefčíková
         
    Členovia Mgr. Vlasta Jančeková
      Bc. Eva Lucká
         
         
         
         

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.