Dňa 12.10.2015 sa na Okresnom úrade  v Tvrdošíne konalo zasadnutie komisie pre Obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim /ROEP/ pre katastrálne územie Oravíc. V tejto súvislosti dávame do pozornosti zápisnicu z tohto zasadnutia, ktorej predmetom okrem iného bola aj informácia o niektorých zmenách zákona č. 180/1995 Z.z. -  o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Na tomto zasadnutí boli členovia komisie informovaní o následnom postupe  správneho orgánu - Okresnáho úradu v Tvrdošíne, katastrálny odbor, ktorý je podrobne opísaný v predmetnej zápisnici zo dňa 12.10.2015 a  ktorá je súčasťou informácií na našej stránke. Je potrebné si ju prečítať, nakoľko jednotliví vlastníci nehnuteľností v k.ú. Oravice budú takto osobne oboznámení písomne s pripravovanými krokmi vrámci ROEP k.ú. Oravice.

O zverejnenom diele ROEP k.ú. Oravice  sa môžete informovať na informačnej tabuli mesta Tvrdošín /pri kostole/, na našej webovej stránke a taktiež osobne poprípade telefonicky v kancelárií Urbáru v Tvrdošíne /0435322444/ a na Okresnom úrade v Tvrdošíne, katastrálny odbor u. p. Ing. Zuzany Železníkovej na tel.čísle 043/2817785.

 

Názov Dátum úpravy
Návrh ROEP Oravice 16. október 2015
Vyhláška ROEP Oravice 16. október 2015
Neznámi vlastníci 16. október 2015
Zápisnica zo zasadnutia ROEP 16. október 2015
LV 828 16. október 2015
Podklady k ROEP 16. október 2015
Rozhodnutie 520/1958 16. október 2015
PKV 16. október 2015
Žiadosť PD Ziarec 16. október 2015
Námeitka k dielu ROEP Oravice 27. október 2015

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.