Zobr. počet 
Názov Dátum úpravy
Trestné oznámenie - Generálna prokuratúra SR 18. máj 2023
PKV č. 1 k.ú. Tvrdošín - preklad do slovenského jazyka 18. máj 2023
PKV č. 287 k.ú. Vitanová Majetková podstata pr.19.1.2023 18. máj 2023
Identifikácia parciel z 25.04.94 PKV č. 1 18. máj 2023
Identifikácia parciel z 9.5.94 PKV č. 287 18. máj 2023
Dohoda č.3/93 s PD Žiarec 18. máj 2023
Dohoda o dočasnom užívaní poľnohospodárskej pôdy 18. máj 2023
Rozhodnutie Pozemkový úrad DK z 24.1.1995 194-1-A1/1995 - schválenie dohody o vydaní nehnuteľnosti 18. máj 2023
Rozhodnutie PPLH-2001/00994,2 zo dňa 27.2.2001 18. máj 2023
Rozsudok KS ZA 10S78/01 zo dňa 14.12.2001 18. máj 2023
nález II. ÚS 348/08-42 17. máj 2023
Nález III. ÚS 194/2012-50 17. máj 2023
Nález II.ÚS 245/2014-16 17. máj 2023
Ústavná sťažnosť - Mgr. Tatiana Frištíková 25. máj 2023
Nález IV. ÚS 81/2020-55 17. máj 2023
Rozsudok SR 3C/11/2012-514 17. máj 2023
uznesenie 4Cdo/118/2021 25. máj 2023
uznesenie 4Cdo/132/2018 25. máj 2023
uznesenie 8Cdo/26/2017 17. máj 2023
Stanovy JRD Tvrdošín schválené 20.12.1964 18. máj 2023
Výpis z obchodného registra Žiarec PD, Tvrdošín ku dňu vzniku 1.1.1991 18. máj 2023
Transformačný projekt PD Žiarec Tvrdošín 18. máj 2023
Ministerstvo pôdohospodárstva - list č. 1538/2007-100 zo dňa 22.5.2007 18. máj 2023
Ministerstvo pôdohospodárstva - list č. 2971/2017-410 zo dňa 3.10.2017 18. máj 2023
Rozhodnutie č. 520/58 zo dňa 10.3.1958 18. máj 2023
Rozsudok NS SR 8Sžo/13/2010 zo dňa 29.4.2010 18. máj 2023
odpoveď na výzvu Pd/29/22/5507 zo dňa 3.3.2022 17. máj 2023
výzva na vydanie reštitučného rozhodnutia 17. máj 2023
Vyjadrenie k odvolaniu žalobcu Žiarec PD voči rozsudku Okresného súdu NO 3C/11/2012 17. máj 2023
identifikácia parciel zo dňa 9.5.1994 17. máj 2023
Dohoda o dočasnom započítaní pohľadávok 17. máj 2023
Rozsudok 23S/110/96 17. máj 2023
žiadosť o opravu mena vlastníka na LV 3077 - JUDr. Machaj Peter 17. máj 2023
Nový

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.