Valné zhromaždenie 2023

Vážení urbárnici,

Znova sa blíži termín, kedy máme za povinnosť zvolať naše Urbárske spoločenstvo a zhodnotiť doterajšiu činnosť, ale aj hospodárske výsledky za rok 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 10. júna 2023.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť aj materiál, ktorý Vám bol zaslaný minulý rok: Zhodnotenie činnosti Urbáru za roky 2017-2021, v ktorom okrem iného boli zadefinované orgány a ciele nášho spoločenstva na roky 2022-2027.

Zároveň pripomíname, že minulý rok sa na Zhromaždení 25.6.2022 uskutočnili voľby do výboru Urbáru a Združenia súkromných vlastníkov lesa, kde boli na roky 2022-2027 zvolení: Ing. Ivan Šaško – za predsedu, Pavol Sýkora a Pavol Lukáčik za podpredsedov, Ján Gonda, Ing.Štefan Lukáči, Mária Gallasová, Milan Sirota, Ing. Jozef Pafčo, Ing. Jozef Jurinec ako ďalší členovia Výboru. Do Dozornej rady boli zvolení: Ing. Anna Šefčíková, Mgr. Vlasta Jančeková, Bc. Eva Lucká.

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené.